cz | eng
Experimentální objekt Pikovice
Experimentální návrh

O projektu

„Experimentální a demonstrační objekt environmentálně vyspělé výstavby – pasivní RD Pikovice“ je z typologického hlediska rodinným domem s progresivním dispozičně provozním řešením. Funkci individuálního bydlení je objekt schopen beze zbytku plnit, v předpokládaném provozu po dokončení a kolaudaci stavby však bude v rozhodující míře sloužit studijním, výzkumným, informačním a osvětovým účelům, to vše se zaměřením na všestranně environmentálně vyspělé principy, metody a technologie výstavby sídel, stavebnictví a navrhování staveb. Při studijním, výzkumném, informační a osvětovém provozu objektu bude funkce bydlení zachována v tzv. „vnitřním domě“. Studijním, výukovým a informačním účelům bude sloužit jednak prostor ateliéru, jednak „meziprostor / vnitřní zahrada“.

Cílem všech složek projektu je podpora priorit – snižování energetické náročnosti budov a optimalizace využívání obnovitelných zdrojů nikoliv pouze ve vztahu k užívání objektů, ale i ve vztahu k navrhování architektur, konstrukčního řešení a technických zařízení budov, k jejich provádění, k výrobě použitých materiálů a ke způsobům dodávek. Takový cíl nelze realizovat bez značné míry odborného experimentu, který bude vyhodnocován a jeho výsledky publikovány, zveřejňovány pomocí internetových stránek, odborných časopisů, setkání, workshopů …….

Projekt má tři základní části

  1. Je to jednak návrh, projektová příprava a výstavba experimentální a demonstrační budovy – objektu environmentálně vyspělé výstavby.
  1. Projekt zahrnuje vývoj a výzkum inovativních prvků a principů environmentálně vyspělého stavebnictví a architektury; tento vývoj a výzkum probíhá ve fázích návrhu, projektové a výrobní přípravy stavby, v provozu budovy po dokončení výstavby budou ověřovány výsledků vývoje inovativních prvků, budou sledovány a měřeny dosažené parametry konstrukčních prvků a zařízení stavby a jejího provozu, v případě potřeby bude vývoj pokračovat k optimalizaci dosahovaných výsledků.
  1. Již v souvislosti s přípravou realizace experimentální stavby, a dále v jejím provozu bude probíhat činnost vzdělávací, osvětová, informační (včetně transferu informací) i popularizační – jednak formou seminářů, školení, přednášek a praktických demonstrací, jednak formou stáží.