cz | eng
Experimentální objekt Pikovice
Experimentální návrh

Věda a výzkum

Předmětem vývoje a výzkumu budou mimo jiné:

  • prostory budov s přechodovým mikroklimatem (ani interiér, ani exteriér) – jejich funkce v provozu budovy, možnosti využití obyvateli budovy, jejich funkce mikroklimatické a energetické
  • systémy a prvky pasivní akumulace tepla v obytných budovách a pasivní ochrany před nadměrnými tepelnými zisky
  • aplikace principů kořenových čistíren v systémech pasivní ventilace a akumulace tepla
  • využití systémů kořenových čistíren pro vnitřní koupací bazénky
  • aplikace systémů oběhových čerpadel v rámci kořenových čistíren napájených solárními zdroji
  • úprava mikroklimatu interiérových a přechodových prostorů prostřednictvím intenzivní vegetace
  • zkoumání vlivu stavby na blízkou oblast Natury 2000 a ptačí oblast
  • zkoumání kvality vody na průběhu venkovní kanalizace ( kořenová čistička se vsakem)