cz | eng
Experimentální objekt Pikovice
Experimentální návrh

Nositel projektu

Nositelem projektu je Envi A. o.p.s.,se sídlem v Praze 10, 101 00, Donská ulice č. 275/9, jako obecně prospěšná společnost, poskytující služby v oboru vývoje a navrhování environmentálně vyspělých staveb, experimentálního a praktického ověřování principů udržitelného rozvoje lidských sídel a jejich infrastruktury, včetně realizace ověřovacích, experimentálních a demonstračních staveb, v oboru publikování, zprostředkování a popularizace informací o udržitelném rozvoji lidských sídel, jejich infrastruktury a o environmentálně vyspělých způsobech a metodách navrhování a realizace staveb, včetně podpory a provozování informačních středisek a ukázkových objektů, v oboru podpory a rozvoje odborných znalostí a znalostních technologií, v oboru podpory spolupráce vzdělávacích institucí a soukromého a veřejného sektoru, přenosu informací a znalostních technologií mezi terciární sférou a praxí, a to i přes hranice České republiky.