cz | eng
Experimentální objekt Pikovice
Experimentální návrh

Principy

Principy návrhu konstrukčního řešení a architektury objektu environmentálně vyspělé stavby. Jakými principy jsme se řídili při návrhu stavby a jaké jsou jejich vzájemné vztahy. Ekologické, konstrukční, dispoziční, výtvarné principy. Viz tabulka.