cz | eng
Experimentální objekt Pikovice
Experimentální návrh

Mise

Širší souvislosti mezi stavbou, životním prostředím, společností, jednotlivcem, estetikou apod. Stavba si neklade za cíl být jen nízkoenergetická, ale především environmentálně vyspělá. Z tabulky jsou patrné základní myšlenky, ze kterých jsme vyšli při návrhu stavby.